خدمات پس از فروش

ماشین آلات طراحی شده ما جهت استفاده مناسب در پروژه دارای یکسال ضمانت خدمات پس از فروش آستک میباشد. قطعاتی که بهنگام بازبینی بایستی تعویض شوند در انبار شرکت موجود میباشند. ما با ارائه سرویس سریع، هدر رفت وقت را به حداقل رسانده ایم.